مدرسه ی عزیزم ،عفاف

سه ساله که این مدرسه خونه ی دوم من و دوستامه.دوست دارم برای قدر دانی از همه و هم چنین نوشتن مطالب مدرسه یه وبلاگ درست کنم و اینا!

دی 88
1 پست